Labsa Walhubannoo fi Waliigaltee Adda Bilisummaa Oromoo fi Gurmuu Qabsaawotaa fi Miseensota ABO

Muddee 11, 2012 (Oromo Liberation Front) – Bara 2008 keessatti rakkoon Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) keessatti uumamuun ni yaadatama. Rakkoon uummame kuniis dhaaba keessatii fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaatti dadhabina fide.  Adeemsa keessatti murni Jijjiramaa jedhu gariin (Amajjii 1,2012), murtii  bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa faallessu labsan. Hogganooni, Qondaalonni fi miseensotni gariin kanuma hubachuu fi balaaleffatuu dhan, Gurmu Qabsaawota Oromoo fi Miseensota ABO jedhuun of ijaaran. Haala uumame ykn  muudate kana irratti hundaawuun,  tokkummaa miseensota dhaaba keenya ABOf laalatuu dhaan, fi hegeree QBO fi walabummaa Oromiyaa duree kennuudhaan, ShG GS ABO wajjin mariin deemsifamaa ture. Mariin yeroo dheeraaf bakka bu’ootiin walii tahuun gaggeeffame kun wal hubannoo fi murtiilee armaan gadii irra gahuun xumurame.

Walhubannoo fi waliigaltee:-

  1. Sagantaa Siyaasaa fi heera  ABO bakkaan gahuu  irratti ejjennaan keenya tokko tahuu isaa fi bakkaan gahuu isaafiis waloon qabsaawu.
  2. Rakkoolee moraa QBO keessatti dhalatanif furmaata hundee itti godhuu fi ABO daran cimsuu irratti waliin hojjachuuuf murteeffanne.
  3. Miseensoota sababaa/haala adda addaan walirraa fagaatani turan walitti fayyisuu fi hafuura jaallummaa deebisanii dagaagsuu.
  4. Rakkoolee bara 2008 ABO keessatti uumamteen hawaasa Oromoo waan tuqeef, akka haalli akkasi fuldura nutti hin deebine  gamtaan irratti hojjannee furmaata waaraa soquuf murteeffanne.
  5. Xiyyeeffannaan keenya guutumatti diinarratti akka tahuuf  hujii keenya qindeeffachuu fi qooda keenya gumaachuu.
  6. Rakkoooleen/badiileen fakkaatoon mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti  deebi’ee akka hin mul’atne fashalsuu fi yoo mul’atees furmaata waloo iiti barbaaduuf murteeffanne.
  7. Mooraa QBO cimsuu fi qabsoo finiinsuuf qooda nurraa eegamu gahummaan  bahuuf irratti waliif galle.

Kanaaf,  waltahiinsaa fi wal hubannoo irra gahame bakkaan gahuuf koree qunnamsiiftuu ykn laison committee takka akka utubamte; sadarkaa hundaatti miseensoti akka walitti dhihaatan, wal hubannaan kun hojii irra  oolu  fi miseensoonni akka bakka takkatti deebi’an irratti haala mijjeeysuuf hojjachuu.

Waltahiinsaa fi wal hubannoon kunis  haasofni fakkaataan qaamota, namoota, ykn jaarmayoota Oromoo  biro waliin kan deemaa jiruu ykn  sichi eegalamu illee yoo tahe kan haala kana gabbisuu fi milkeessu akka tahuu  irratti waliif galle.

Injifannoo Ummata Oromoof!!

Adda Bilisummaa Oromoo                                          Gurmuu Qabsaawotaa fi Miseensota ABO

 

Advertisements

One response to “Labsa Walhubannoo fi Waliigaltee Adda Bilisummaa Oromoo fi Gurmuu Qabsaawotaa fi Miseensota ABO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s