This is the lyrics of the new song by Hirphaa Ganfuree Burqaa

Ka’i kaatee….dubbiin booree taatee(2)
Gumaa hofkalchitee …. diina yoo dagattu
dubbiin booree taatee
Booru-tola jettee ….gamtaa yoo salphiftu
dubbiin booree taatee
du’a ajjeesuu dhiiftee … ciiftee yeroo duutu
dubbiin booree taatee
Tuffiif jibba malee ….kabajaa’n argattu.
dubbiin booree taatee
immiyyee jedhamee…
yoo haadhaan qixxaatu
Bulguun du’aa ka’ee yoo ta’u ayyaantuu
Siidaan minilikiis kaa nurra dhaabbatu
kaatu malee ….dubbiin(2) bulte’n taatuu
KA’II
Ka’i kaatee …dubbiin booree taatee(2)
Tokkummaa’sa kamii kan isaan baanani
dubbiin booree taatee
Abbaakee ajjeesanii reeffasaa abaranii
dubbiin booree taatee
lafeesaa dhiitanii isa xiqqeessani
Calanqoof Anoolee seenaasaa haalanii
Tokkummaa’sa kami hiikkaan abjuusaanii
Biyya qabdaa ka’i ….kankees haa beekani.
KA’II
Ka’i kaatee …… dubbiin booree taatee(2)
Minilik lammaffaan …………
dubbiin booree taatee
kan harra faarfamee ayyaanttu fakkaate
dubbiin booree taatee
Fooniif lafee-abbaakee kan ajjeesee nyaate
dubbiin booree taatee
gara-jabeenyasaa kan dhiigaan unate
dubbiin booree taatee
harmaaf harka muree kan faacha gonfate
Ilmoon ilmaan isaa …geerartee weeddiftee
Nama nyaataa abbaashee ayyaantuu yoo goote.
Raajii maalii qaba hin kaatu yoo taate
Mirgaa sabakeetii alagaaf yoo laatte
lakki ka’ii lolii yoo injiifanoo feetee
dubbiin booree taatee
Ka’i …ka’i …ka’i
written by hayu kenate

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s