OMN BITOOTESSA 7 – XIINXALA DU’A OBBO ALAMAAYYOO ATOOMSAA

  • Dhibamuun Obbo Alamaayyoo maalif hanga ammaa dhokfamee ture
  • Osoo dhibamanuu maalif hanga ammaa hojirra tursiifaman
  • Akkaatan miidiyaan biiyaa du’a isaa itti simate maal fakkata
  • Haala inni itti angorraa buufameefi namni bakka isaa bu’u itti filamurratti seerri maal jedha

 

2 responses to “OMN BITOOTESSA 7 – XIINXALA DU’A OBBO ALAMAAYYOO ATOOMSAA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s