Afaan oromo

Oromo language / Afaan Oromoo

 

The Oromo nation has a single common mother tongue and basic common culture. The Oromo language, afaan Oromoo or Oromiffa, belongs to the eastern Kushitic group of languages and is the most extensive of the forty or so Kushitic languages. The Oromo language is very closely related to Konso, with more than fifty percent of the words in common, closely related to Somali and distantly related to Afar and Saho.

 

Oromiffa is considered one of the five most widely spoken languages from among the approximately 1000 languages of Africa, (Gragg, 1982). Taking into consideration the number of speakers and the geographic area it covers, Oromiffa, most probably rates second among the African indigenous languages. It is the third most widely spoken language in Africa, after Arabic and Hausa. It is the mother tongue of about 40 million Oromo people living in the Ethiopian Empire and neighbouring countries. Perhaps not less than two million non-Oromo speak Oromiffa as a second language. In fact Oromiffa is a lingua franca in the whole of Ethiopian Empire except for the northern part. It is a language spoken in common by several members of many of the nationalities like Harari, Anuak, Barta, Sidama, Gurage, etc., who are neighbors to Oromo.

 

Before colonization, the Oromo people had their own social, political and legal system. Trade and various kinds of skills such as wood and metal works, weaving, pottery and tannery flourished. Pastoralism and agriculture were well developed. Oromo have an extraordinarily rich heritage of proverbs, stories, songs and riddles. They have very comprehensive plant and animal names. The various customs pertaining to marriage, paternity, dress, etc. have elaborate descriptions. All these activities and experiences have enriched Oromiffa. Much has been written about Oromiffa by foreigners who visited or lived in Oromia, particularly European missionaries. Several works have been written in Oromiffa using Roman, Sabean and Arabic scripts. Printed material in Oromiffa include the Bible, religious and non-religious songs, dictionaries, short stories, proverbs, poems, school books, grammar, etc. The Bible itself was translated into Oromiffa in Sabean script about a century ago by an Oromo slave called Onesimos Nasib, alias Hiikaa, (Gustave, 1978).

 

Roman, Arabic and Sabean scripts are all foreign to Oromiffa. None of them fit well the peculiar features of the sounds (phonology), in Oromiffa. The main deficiency of the Arabic script is the problem of vowel differentiation. The Sabean script does not differentiate gemination of consonants and glottal stops. Moreover, it has seven vowels against ten for Oromiffa. Hence, the Roman script is relatively best suited for transcription of Oromiffa. An Italian scholar, Cerulli (1922), who attempted to write in Oromiffa using both Sabean and Roman, expressed the short comings of the language with letters of the Ethiopic (Sabean) alphabet, which express very imperfectly even the sounds of the Ethiopian language, is very near impossible “reading Galla language written in Ethiopic alphabet is very like deciphering a secret writing.” . With the development of the Oromo national movement, Oromo intellectuals, linguists, political and cultural groups have strongly advocated the use of Roman alphabet with necessary modifications The Latin script was adopted for this language in the early l970s. Every Oromo word has historical or contextual meanings. A number of Oromo scholars in the past attempted to discover scripts suited for writing Oromiffa. The work of Sheikh Bakri Saphalo is one such attempt. His scripts were different in form but followed the symbol-sounds forming patterns of the Sabean system. Even though his scripts had serious short-comings and could not be considered for writing Oromiffa now, it had gained popularity in some parts of eastern Oromia in the 1950s, before it was discovered by the colonial authorities and suppressed.

 

Oromiffa has been not only completely nglected but ruthlessly suppressed by the Ethiopian authorities, a determined effort for almost a century to destroy and replace it with the Amharic language has been mostly ineffectual. Thus, the Amharization and the destruction of the Oromo national identity has partially failed.


Source GUMII

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Xalayaa Banaa Obbo Leencoo Lataa fi Dr. Diimaa Nagahoof

Raammis Mogoriin                                                       (kan barreeffame Caamsaa 5, 2012)

Manguddoota keenya, duraan dursee kabajaa fi jaalala isiniif qabu ibsachuu barbaada. Qaama qaroo sabaa taatanii sabboonummaa Oromoo sadarkaa kanatti ol guddusuu keessatti warra lubbuun jiru keessaa qooda leencaa waan qabdaniifis galanni isiniif qabu guddaa dha. Jireenya keessan gara fuulduraa keessattis kabajaa, jaalalti fi mararfannoon ummata Oromoo baláa akka isin irraa hin fagaanne jabeesseetiin abdadha. Hayyummaa fi maqaan keessan gurra firaa fi alagaa cufaa keessatti beekamu kun ummata Oromootiif akkuma duraaniitti siidaa tokkummaa tahee itti fufuu malee summii garaagarummaatti akka hin jijjiiramnees hawwiin tiyya oláantuu dha.

Obbo Leencoo fi Dr. Diimaa, hawwii fi jaalala isiniif qabu irraa hagana eega ibsee booda gara dhimma xalayaa banaa tana isinii barreessuuf na dirqeetitti haa cehu. Akkuma quba qabnu kaluu tana oduun mooraa qabsoo Oromoo fi hawaasa Oromoo keessatti owítee deemaa jirtu dhimma keessan lamaan taatee jirti. Oduun maqaa teessan dhawattee deemaa jirtu tun daranuu Oromoo gargar oofaa jiraachuu isii dha tu yaaddoo natti naqe. Hanga ammaatitti gama keessan irraa labsa ifaa wahii miidiyaa tahe wayii irratti hin dhageenye tahu illee, wanni isin walgahii Ebla 21 fi 22, 2012 Oslo irratti geggeessitaniin akka dubbattan himamu garuu bifoota adda addaatti hiikamee ummata keessa deemaa ti jira. Namuutuu akkuma hubannoo mata mataa isaatitti hiikkatee duula walirratti baneera. Kun yaaddessaa dha. Duula Oromoon Oromoo irratti banee wal nyaatu kanaaf maqaan keessan kabajamaan sababa tahuu tu na yaaddessa. Ani qaamaan walgahii teessan san irra hin turre. Kanaafuu waan dubbatamaa jiru keessaa kam tu dhugaa, kam tu dharaa adda baafadhee dubbachuun na dhiba. Gabaabaatti garuu wanniin hubadhe, dhaaba Oromoo haaraya jaartanii biyyattiin galuufi kan jedhu. Kanuma irra dhaabadheen waan natti dhagahamu dubbadha.

Yaa Obbo Leencoo fi Dr. Diimaa!

Akka olola isinirratti deemaa jiruutti ABO diiguu irratti hojii manaa Wayyaaneen isinii kennite hojjechaa jirtan jechuun ana na rakkisa. Hangafoonni qabsoo Oromoo akka keessanii hafnaan namni leexaan sammuu nagayaa qabu tokkoyyuu mana ofii jaare tokko ofumaan diiguutti gad hin taaú. ABOn mana keessani. Isinii fi sabboontota hangafa biroo muraasa tu wal tahee jaare. Jireenya keessan irra guddaas qabsoo hoggansa dhaaba kanaatiin ummata Oromoof taasifamu keessatti wareegdan waan taheef ABOn isiniif dhaaba qofa osoo hin taane kaappitaala jireenya keessanii ti. Isiniif hiikkaan jireenya biyya lafaa mataan isaa ABO dha yoon jedhe kanin dhugaa irraa fagaadhe natti hin fakkaatu. Gabaabumatti ABOn isiniif lubbuu keessani; maqaa keessani. Lafa keessani; lafee keessani. Borus gaafa lubbuun hin jirre ABOn isiniif siidaa keessan bara baraa ti jedheen yaada. Kanaafuu gochaan bifa fedheenuu tahu ABO madeessu tarkaanfii keessaniin fudhatama jedhanii yaaduun rakkisaa dha.

– Xalayaa kana gututti dubisuuf kana tuqi

_______________________________________________________________________________________________________

Wal gahiin KG OPDO wal dhabdee fi walii galtee malee xumurame.Yeroo dheeraaf KG OPDO kan tures Juuneddiin Saaddoo aangoo irraa arii’ame.
October 7, 2012
By QeerrooQEERROO BILISUMMAA
in Oduu/News
Leave a comment
Onkoloolessa 7,2012 Finfinnee

Wal gahiin koree gidduu galeessaa OPDO magaala Adaamaa keessatti guyyaa afuriif deemsifame wal dhabdee fi wal diiggaan xumurame.Yeroo ammaa kana keessatti mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo caasaa kam keessaa illee amantamummaa irraa kan dhabe Miseensotni OPDO ABO waliin hojjechaa jirtu,Yaadaa fi Hojiin ABO waliin jirtu jechuun namoota amantamummaa irraa qaban gara aangootti baasuu fi aangoo irraa buusuun wal dhabdee fi wal mormii irra turanii jiran.Koree gidduu galeessaa OPDO keessattis yeroo dheeraa kan hojjetes Juuneddiin Saaddoo hojii irraa ariiuun kanneen biroo gara hojii raawwachiistuu KG OPDOtti fidanii jiran.Isaanis

1. Abarraa Haayiluu itti gaafatamaa miidiyaa Oromiyaa irraa buee gara Koree gidduu galeessaatti

2. Nuuree Qamar itti gaafatamaa Harargee irraa gara Hojii raawwachiistuu KG OPDOtti

3. Solomoon Kuchuu Itti gaafatamaa kaaba shawaa irraa gara KG OPDOtti

4. Abdulqaadir Mohaammed itti gaafatamaa Arsii irraa gara KG OPDOtti

Kan dhufan yoommuu tahu mootummaan wayyaanee namoota irraa amantamummaa qabdu duwwaa waliinis marii dhoksaa gaggeessaa kan jiru yoommuu tahu kanneen amantamummaan isaanii irraa hanqate irratti murtii siyaasaa fi seeraa murteessuuf olii fi gadi kaachaa jiraachuun saaxilamee jira.Mootummaan Wayyaanee shira meeqa xaxus QBO hanga galmaan gahutti qabsoon jabinaan akka itti fufu miseensotni qeerroo murtii dhumaa dabarfatanii jiru.

Advertisements

2 responses to “Afaan oromo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s